Wiertnice do kotwi

Wiertnice do kotwi bez klasy

1. Zakres szkolenia:

  • Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu Wiertnic do kotwi do egzaminu państwowego przed Komisją powołaną z Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

2. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

  • Ukończone 18 lat
  • Przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora Wiertnic do kotwi.   

3. Cele szkolenia:

  • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora Wiertnic do kotwi.
Zapisz się na kurs: Wiertnice do kotwi

Twoje dane będą wykorzystane przez firmę Jaro-Trans tylko na potrzeby zapisu na kurs i odpowiedzi na zgłoszenie.

Wyślij zgłoszeniearrow