Wciągarki i wciągniki

Wciągarki i wciągniki

Wciągnik jest dźwignicą przystosowaną do pionowego podnoszenia ładunków przy użyciu liny lub łańcucha, zakończonego specjalnym uchwytem (przeważnie hak), za pomocą którego transportuje się towary z jednego miejsca na drugie w pionie. Zgodnie z konstrukcją, wciągnik powinien przesuwać się po nieruchomym torze jezdnym stacjonarnie, umożliwiając pracę wyłącznie w jednym miejscu – bez przejazdu. Obudowa mechanizmu podnoszenia jest konstrukcją nośną wciągnika.

Wciągarka jest dźwignicą przeznaczoną do pionowego podnoszenia ładunków przy użyciu liny lub łańcucha, za pomocą elementu chwytającego będącego przeważnie hakiem. Jest to urządzenie do przemieszczania elementów w pionie, do jazdy po torze jezdnym w wersji stacjonarnej, wyłącznie w jednym miejscu – bez możliwości przejazdu.Mechanizmy zabudowane są na odrębnej konstrukcji nośnej, będącą stałą ramą, przesuwną lub przejezdną. Potoczna nazwa wciągarki to elektrowciąg.

Wszystkie wciągarki i wciągniki o udźwigu powyżej 250 kg z wyłączeniem tych, przeznaczonych do podnoszenia ludzi – podlegają dozorowi technicznemu w UDT. Są na rynku urządzenia dla których stosuje się formę dozoru uproszczonego np. dla wciągarek i wciągników z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu do 1000 kg, oraz wciągników i wciągarek z napędem ręcznym o udźwigu do 2000 kg.

1. Zakres szkolenia:

  • Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu : Wciągarki i wciągnikido do egzaminu państwowego przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego

2. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

  • Ukończone 18 lat
  • Przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora w/w szkolnenia

3. Cele szkolenia:

  • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora : Wciągarki i wciągniki
Zapisz się na kurs: Wciągarki i wciągniki

Twoje dane będą wykorzystane przez firmę Jaro-Trans tylko na potrzeby zapisu na kurs i odpowiedzi na zgłoszenie.

Wyślij zgłoszeniearrow