Suwnice

Suwnice to dźwignice pracujące w ruchu przerywanym; zbudowane z konstrukcji nośnej (mostu) przemieszczającego się po torach jezdnych oraz wciągarki lub wciągnika przejeżdżających po konstrukcji nośnej mostu, przeznaczone są do przemieszczania ładunków w pionie i poziomie; w przestrzeni ograniczonej długością toru jazdy, wysokością podnoszenia oraz rozpiętością mostu. Suwnice mają zastosowanie niemal w każdej dziedzinie gospodarki w procesach produkcyjnych, transportowych, magazynowania, przeładunkowych oraz montażowych. 

1. Zakres szkolenia:

  • Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu : Suwnice do egzaminu państwowego przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego

2. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

  • Ukończone 18 lat
  • Przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora w/w szkolnenia

3. Cele szkolenia:

  • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji ogsługi  : Suwnic
Zapisz się na kurs: Suwnice

Twoje dane będą wykorzystane przez firmę Jaro-Trans tylko na potrzeby zapisu na kurs i odpowiedzi na zgłoszenie.

Wyślij zgłoszeniearrow