Spycharki klasa III do 110 kW mocy silnika, oraz Spycharki klasa I wszystkie.

1. Zakres szkolenia:

  • Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu Spycharki klasa III do 110 kW oraz Spycharki wszystkie klasa I do egzaminu państwowego przed Komisją powołaną z Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

2. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

  • Ukończone 18 lat 
  • Przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora spycharek.   

3. Cele szkolenia:

  • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora spycharek.
Zapisz się na kurs: Spycharki

Twoje dane będą wykorzystane przez firmę Jaro-Trans tylko na potrzeby zapisu na kurs i odpowiedzi na zgłoszenie.

Wyślij zgłoszeniearrow