Rusztowania budowlano-montażowe metalowe -montaż i demontaż

Rusztowania budowlano-montażowe metalowe -montaż i demontaż bez klasy

1. Zakres szkolenia:

  • Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu :Rusztowania budowlano-montażowe metalowe -montaż i demontaż bez klasy   do egzaminu państwowego przed Komisją powołaną z Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

2. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

  • Ukończone 18 lat
  • Przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora w/w szkolnenia

3. Cele szkolenia:

  • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora :Rusztowania budowlano-montażowe metalowe -montaż i demontaż bez klasy 
Zapisz się na kurs: Rusztowania budowlano-montażowe metalowe -montaż i demontaż

Twoje dane będą wykorzystane przez firmę Jaro-Trans tylko na potrzeby zapisu na kurs i odpowiedzi na zgłoszenie.

Wyślij zgłoszeniearrow