Pompy do mieszanki betonowej

Pompy do mieszanki betonowej Klasa III wszystkie

1. Zakres szkolenia:

  • Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu :Pompy do mieszanki betonowej Klasa III wszystkie do egzaminu państwowego przed Komisją powołaną z Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

2. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

  • Ukończone 18 lat
  • Przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora w/w szkolnenia

3. Cele szkolenia:

  • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora : Pompy do mieszanki betonowej Klasa III wszystkie
Zapisz się na kurs: Pompy do mieszanki betonowej

Twoje dane będą wykorzystane przez firmę Jaro-Trans tylko na potrzeby zapisu na kurs i odpowiedzi na zgłoszenie.

Wyślij zgłoszeniearrow