Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych

Maszyny do rozkładanie mieszanek mineralno-asfaltowych wszystkie klasa II

1. Zakres szkolenia:

  • Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu na maszyny do rozkłądania mieszanek mineralno-asfaltowych  do egzaminu państwowego przed Komisją powołaną z Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

2. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

  • Ukończone 18 lat
  • Przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparek.

3. Cele szkolenia:

  • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora Maszyn do rozkładanie mieszanek mineralno-asfaltowych klasa II
Zapisz się na kurs: Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych

Twoje dane będą wykorzystane przez firmę Jaro-Trans tylko na potrzeby zapisu na kurs i odpowiedzi na zgłoszenie.

Wyślij zgłoszeniearrow