Ładowarki jednonaczyniowe

Ładowarki jednonaczyniowe klasa III do 20 ton masy eksploatacyjnej, oraz Ładowarki jednonaczyniowe klasa I wszystkie.

1. Zakres szkolenia:

  • Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu Ładowarek jednonaczyniowych klasa III oraz Ładowarek jednonaczyniowych  wszystkie klasa I do egzaminu państwowego przed Komisją powołaną z Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

2. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

  • Ukończone 18 lat
  • Przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora Ładowarek.    

3. Cele szkolenia:

  • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora Ładowarek.
Zapisz się na kurs: Ładowarki jednonaczyniowe

Twoje dane będą wykorzystane przez firmę Jaro-Trans tylko na potrzeby zapisu na kurs i odpowiedzi na zgłoszenie.

Wyślij zgłoszeniearrow