Koparki wielonaczyniowe

Koparki wielonaczyniowe klasa I wszystkie.

1. Zakres szkolenia:

  • Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu Koparek wielonaczyniowych klasa I wszystkie do egzaminu państwowego przed Komisją powołaną z Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

2. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

  • Ukończone 18 lat
  • Przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparek wielonaczyniowych.

3. Cele szkolenia:

  • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparek wielonaczyniowych.
Zapisz się na kurs: Koparki wielonaczyniowe

Twoje dane będą wykorzystane przez firmę Jaro-Trans tylko na potrzeby zapisu na kurs i odpowiedzi na zgłoszenie.

Wyślij zgłoszeniearrow